Phuong Thuc Thanh Toan 1

THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

1 – Số Tài khoản Vietcombank: 0041000298977 Chi Nhánh Đà Nẵng

Tên: Trần Thị Hương

2 – Số Tài khoản Sacombank: 040094719668 Chi Nhánh Sông Hàn – Đà Nẵng

Tên: Trần Thị Hương

3 – Số Tài khoản SHB: 1007765020 Chi Nhánh Núi Thành Đà Nẵng

Tên: Hoàng Đình Thiệp